Julkonsert Lindesberg

Söndag 15 december kl 17.00

Kristinakyrkan Lindesberg

Traditionella julsånger med:

Linde-Bergslags Kammarkör

Kristinakyrkans kör och musiker