Om kören

Här kanske någon körmedlem vill skriva en presentation eller historik om kören.

Linde-Bergslags kammarkör vid en sommarkonsert i Hällefors